Darba tiesības un darba aizsardzība, darbinieku tiesības un pienākumi, darba koplīgums un darba kārtības noteikumi, diskriminācijas un mobinga riski darbavietā – šie un vēl daudzi citi jautājumi mūsdienās kļūst arvien aktuālāki, ja runājam par darba vidi un darbinieku tiesībām.

Lai sniegtu plašu informāciju par jauniem normatīviem aktiem attiecībā uz darba tiesībām, pievērstu uzmanību jautājumiem par tiesisku un sakārtotu darba vidi, akcentētu nozīmīgākos tematus un ieskatītos tendencēm darba tirgū un darbavietās, 2024. gada 18. janvārī tiešsaistē norisināsies konference DARBA TIESĪBAS 2024.

Eksperti uzsver, ka darba tiesību ievērošanas nodrošināšana ir būtiska jebkura biznesa veiksmīgai darbībai, jo darba tiesību pārkāpumi var novest pie tiesvedības, dārgiem naudas sodiem un kaitējuma uzņēmuma reputācijai. Tikai izprotot darba tiesības un saņemot informāciju par jaunākajām aktualitātēm, uzņēmumi var nodrošināt godīgu un taisnīgu attieksmi pret saviem darbiniekiem un izvairīties no juridiskajiem riskiem, kas varētu būt saistīti ar darba pārkāpumiem.

Konferencē DARBA TIESĪBAS 2024 būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par darba tiesību jautājumiem, tai skaitā par likumdošanu, izaicinājumiem, sakārtotas vides un darbinieku labbūtības nozīmi, kā arī darba vides riska faktoriem u.tml.

Konferences galvenie jautājumi:

Konferences ietvaros tiks apskatīta aktuālākā informācija par darba tiesībām, tai skaitā eksperti pievērsīs uzmanību jautājumam par koplīgumiem un kādi ir galvenie ieguvumi no koplīgumiem Latvijā un Eiropā.

Tāpat tiks apskatīts temats par komercnoslēpuma aizsardzību un to, kas jāzina apstrādājot datus darba attiecībās.

Aktuāls temats būs arī darba devēju biežāk pieļautās kļūdas, izbeidzot darba attiecības – kādi ir svarīgākie jautājumi dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības? Tāpat ieskatīsimies GDPR atbilstoša dokumentu apritē un personālvadībā, uzzinot, kādi ir iespējamie riski un tiesiskās sekas.

Konferences ietvaros tiks apskatītas arī starptautisko darba tiesību aktualitātes. DARBA TIESĪBAS 2024 veicinās gan darbinieku, gan darba devēju informētību par tiesībām un pienākumiem.

Norises laiks: 18. janvārī no plkst. 12:00–16:00
Norises veids: TIEŠSAISTE, dalībniekiem būs pieejams biznesa konferences video ieraksts un referentu prezentācijas.
Moderators: Egils Zariņš

KONFERENCES PROGRAMMA:

12:00 – 12:05

konferences vadītājs Egils Zariņš – konferences atklāšana un ievadruna

12:05 – 12:30

Nataļja Preisa – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte, Eiropas Semestra koordinatore

TĒMA: "Starptautisko darba tiesību aktualitātes"

Starptautisko tiesību aktu jaunumi, šķiet, tik tālu un neattiecas uz mums, taču tas tā nav. Jaunas Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas, ES regulas un direktīvas jau rīt var būt pieņemtas un atrasties Latvijas likumdevējam uz darba galda. Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības juriste N. Preisa konferencē iepazīstinās ar starptautisko darba tiesību aktualitātēm un to, kā šos jaunus tiesību instrumentus pārņemt Latvijas darba tiesībās.

12:35 – 12:55

Irēna Liepiņa​ – Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente, Vidzemes Augstskolas docente

TĒMA: "Koplīgums kā darba tiesību megatendence 2024. gadā"

Arvien vairāk tiesisku, sociālu un ekonomisku aktualitāti iegūst koplīgumi, kas nenoliedzami tematu “Koplīgums kā darba tiesību megatendence 2024. gadā” padarījis aktuālu gan darbiniekiem, gan darba devējiem, gan arī valsts un pašvaldību iestādēm. Kas ir koplīgums? Kādas ir koplīguma pušu galvenās tiesības un pienākumi? Kādi ir galvenie mīti par koplīgumiem un kā tos pārvarēt? Kādi ir galvenie ieguvumi no koplīgumiem Latvijā un Eiropā? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente I. Liepiņa.

13:00 – 13:20

Māris Ruķers​ – SIA “E-sabiedrības risinājumi”, viens no vadošajiem personas datu aizsardzības speciālistiem Latvijā

TĒMA: "GDPR atbilstoša dokumentu aprite un personālvadībā – iespējamie riski un tiesiskās sekas"

Datu regulas eksperts un viens no vadošajiem datu aizsardzības speciālistiem M. Ruķers pievērsīs uzmanību datu regulas pārkāpumiem un tam, kas jāņem vērā, apstrādājot grāmatvedības un personāla nodaļas dokumentus, lai nenonāktu pretrunās, neiestātos negatīvas sekas, kas var novest pie sodiem. Tāpat speciālists sniegs ieskatu vispārējos datu drošības pārkāpumos, kas rada augstu risku uzņēmumiem.

13:25 – 13:45

Andis Burkevics – SORAINEN darba tiesību prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts

TĒMA: “Darba devēju biežāk pieļautās kļūdas, izbeidzot darba attiecības”

Darba attiecību izbeigšana vienmēr ir aktuāls jautājums, kas nereti vien var novest arī pie darba strīdiem un pat tiesvedības. Par to, kādas ir darba devēju biežāk pieļautās kļūdas, izbeidzot darba attiecības, kā no tām izvairīties un kādām niansēm pievērst uzmanību, plašāk pastāstīs zvērināts advokāts A. Burkevics.

cup2

KAFIJAS PAUZE

14:00 – 14:20

Irina Rozenšteina – “Ellex Kļaviņš” asociētā partnere, zvērināta advokāte

TĒMA: "Darba devēja konfidenciālās informācijas aizsardzība un darbinieka vārda brīvība"

Darba devējiem nereti nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem saistībā ar konfidenciālas informācijas, tai skaitā komercnoslēpuma, aizsardzību. Zvērināta advokāte I. Rozenšteina plašāk pastāstīs par to, kāda informācija var būt konfidenciāla, kā to aizsargāt un kuros gadījumos darbinieka vārda brīvība varētu prevalēt pār noteikto pienākumu ievērot konfidencialitāti.

14:25 – 14:45

Kaspars Rācenājs – LBAS jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

TĒMA: “Jaunākie LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi darba tiesībās, kas jāzina par Darba likuma piemērošanu”

LBAS jurists K. Rācenājs konferencē plašāk apskatīs aktualitātes darba tiesību jautājumos, tai skaitā dalīsies ar tiesas atziņām par mobingu, darbinieka pārkāpuma būtiskuma izvērtēšanu, pareizā uzteikuma pamata piemērošanu, atvaļinājuma kompensāciju valdes loceklim u.c.

14:50 – 15:10

Ivo Krievs – “Protectum Data” vadītājs, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists

TĒMA: "Kas jāzina apstrādājot datus darba attiecībās?"

Par to, kas jāzina apstrādājot datus darba attiecībās, plašāk pastāstīs sertificēts personas datu aizsardzības speciālists I. Krievs. Tai skaitā viņš atbildēs uz tādiem jautājumiem kā – kādus datus drīkst un nedrīkst apstrādāt darba attiecībās? Kā pareizi pamatot datu apstrādi darba attiecībās? Cik ilgi datus var glabāt? Kādi ir Eiropas uzraudzības iestāžu sodi par pārkāpumiem darba attiecībās? Ko varam mācīties no tiem?

15:15 – 15:35

Antons Zagdajs – “KPMG Law” jurists, darba un imigrāciju tiesību speciālists

TĒMA: “Ārvalstu talantu mobilitātes praktiskie aspekti”

Jurists A. Zagdajs konferencē iepazīstinās ar talantu mobilitātes praktiskajiem aspektiem, tai skaitā sniegs ieskatu arī darba tiesību paradigmas maiņā un runās par talantu noturēšanas mehānismiem – darbinieku opcijām, visādām kompensāciju un relokācijas burvībām, bonusiem u.c.

15:40 – 16:00

Aldis Alliks – zvērināts advokāts

TĒMA: "Ieteikumi komersantiem darba strīdu “prevencijai” un risināšanai"

Zvērināts advokāts Aldis Alliks aplūkos būtiskus darba tiesību strīdīgos jautājumus no darba devēju (proti, privātajā sektorā – no komersantu) skatupunkta. Aldis Alliks izvērtēs, kādas “teritorijas” strīdiem un to iespējamiem risinājumiem “iezīmē” gan nu jau vairāk nekā gadu spēkā esošie grozījumi Darba likumā, gan ar tiem saistītā tiesu prakse (vai tās iztrūkums…), kā arī sniegs savus ieteikumus juridisko izaicinājumu prevencijai.

Biznesa Konferences ir strauji augošs konferenču organizators, kura rīkotās vispārējās un nozaru konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa Konferences organizējušas vairāk nekā 25 konferences par dažādām biznesa jomām ar vairāk kā 5500 apmeklētāju dalību.

🍒 Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus. Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉 Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.

DALĪBAS MAKSA KONFERENCĒ AR ATLAIDI (t.sk. 21% PVN)

59
  •  

Biznesa konferences
Tālrunis: 24111171
E-pasts: info@konferences.lv

Lai reģistrētos biznesa konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu pieteikums tika nosūtīts!